Diensten

De volgende diensten kan Wiltink Arbo Advies u aanbieden:

  • Uitvoeren of ondersteuning bieden bij de uitvoering van de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)
  • Ondersteuning bieden bij het opzetten van de bedrijfshulpverlening (BHV)
  • Werkplekonderzoek uitvoeren op diverse gebieden zoals: ergonomie en RSI-problematiek, lichamelijke belasting, chemische stoffen en veiligheid
  • Opstellen van een Arbobeleid over specifieke onderwerpen
  • Nieuwbouwadvisering, op basis van de bestektekeningen wordt bekeken of de werkplekinrichting na een ver- of nieuwbouw voldoet aan wet en regelgeving
  • Geven van voorlichting en instructie over ergonomie, geluid, werken met gevaarlijke stoffen, persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's), verzuimaanpak, lifestyle en welzijn