Diensten

Als zelfstandig Veiligheidskundige ondersteun ik vanuit Wiltink Arbo Advies organisaties op de volgende gebieden:

  • Uitvoeren of ondersteuning bieden bij de uitvoering van de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)
  • Ondersteuning bieden bij het opzetten van de bedrijfshulpverlening (BHV)
  • Werkplekonderzoek uitvoeren op diverse gebieden zoals: ergonomie en RSI-problematiek, lichamelijke belasting, chemische stoffen en veiligheid
  • Opstellen van Arbo- en Veiligheidsbeleid
  • Nieuwbouwadvisering
  • Geven van voorlichting en instructie over ergonomie, geluid, werken met gevaarlijke stoffen, persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's), verzuimaanpak, lifestyle en welzijn
  • Uitvoeren werkplekinspecties
  • Opstellen risico-analyses en TRA's