Als zelfstandig gecertificeerd Hoger Veiligheidskundige (HVK) ondersteun ik vanuit Wiltink Arbo Advies organisaties op de volgende gebieden:

  • Toetsing Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) als kerndeskundige HVK
  • Opstellen van Arbo- en Veiligheidsbeleid
  • Uitvoeren of ondersteuning bieden bij de uitvoering van de RI&E
  • Ondersteuning bieden bij het opzetten van de bedrijfshulpverlening (BHV) en organisatie
  • Werkplekonderzoek uitvoeren op diverse gebieden zoals: ergonomie, lichamelijke belasting, gevaarlijke stoffen, arbeidsmiddelen en veiligheid
  • Geven van voorlichting en instructie / toolboxen over ergonomie, geluid, werken met gevaarlijke stoffen, persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's), verzuimaanpak en Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA)
  • Opstellen nadere inventarisaties conform wetgeving
  • Uitvoeren werkplekinspecties
  • Opstellen risico-analyses en TRA's

Arbeidsveiligheid - Verzuimpreventie - Trainingen